Pod lupou: pojištění bytu na pronájem přináší rizika, která je třeba pojistit

Pojištění bytu určeného k pronájmu znamená pro finanční poradce příležitost. S odpovídajícím pojištěním bude totiž potřebovat poradit nejen pronajímatel, ale také nájemník. Kvalitní zajištění si může vyžádat uzavření několika různých pojistných smluv, u kterých je potřeba si ohlídat i některé záludné výluky.

Počet bytů, které jsou kupovány za účelem pronájmu, v posledních letech velmi významně vzrostl. Například v Praze je podle developerů zhruba každý čtvrtý byt kupovaný za účelem pronájmu. Je to dané i nárůstem popularity krátkodobých pronájmů přes online portály jako je Airbnb či Booking.com. Pronajímatelé i nájemníci si však musí dát pozor na rizika, která s nájemním bydlením souvisejí.

Co vše hrozí? Například nájemce přestane platit nájemné nebo poškodí vybavení či samotný byt. Nájemník může způsobit škodu také sousedům, a ačkoliv je za ni odpovědný on, sousedé budou naštvaní na pronajímatele a budou požadovat odškodnění po něm. Nejsou ojedinělé případy, kdy nájemník zcela „zmizí“. Mohou pochopitelně nastat i méně dramatické situace. Například se porouchá nějaký důležitý spotřebič a nájemník bude od pronajímatele očekávat urychlené vyřešení dané situace. V mnoha ohledech může pomoci právě majetkové a odpovědnostní pojištění, neboť případná kauce může sloužit na úhradu spíše nižších škod.

Jsem pronajímatel

Pronajímatel by měl mít pochopitelně pojištění nemovitosti. Případně si může pronajímatel ověřit, jak je jeho byt pojištěn v rámci pojištění celého bytového domu. Z pojištění nemovitosti by pronajímateli byly hrazeny i některé škody způsobené nájemníkem, například pokud by v bytě způsobil například požár nebo výbuch plynu. Vybraná pojistka by měla kvalitně krýt i riziko vandalismu nebo například ušlý nájem. Pokud se byt stane neobyvatelným z důvodu pojištěné příčiny (např. vytopení sousedem), a pokud by pronajímatel měl zisk z nájemného za předpokladu, že by k neobyvatelnosti nemovitosti jinak nedošlo, náleží mu pojistné plnění za ušlé nájemné. Aby pojišťovna plnila, musí pronajímatel často doložit nejen nájemní smlouvu, ale i výpis z daňové evidence či výkaz zisku a ztrát, který dokládá výši škody. Rovněž je požadován dokument, který dokládá, že nájemné bylo již nějakou dobu placeno. Toto pojištění najdete například u České pojišťovny, Kooperativy, ČPP či pojišťovny DIRECT.

Dále by pronajímatel měl mít pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Toto pojištění lze připojistit v rámci pojištění nemovitosti nebo je velmi často součástí i pojištění v běžném občanském životě (výhodou této varianty je to, že jsou kryty i další škody způsobené pronajímatelem, například škoda způsobená chybným namontováním nějakého zařízení ze strany pronajímatele). Z tohoto pojištění by byly hrazeny například škody způsobené vodou z prasklého potrubí ve zdi či požárem z důvodu zkratu v elektrických rozvodech. V tomto případě je třeba si ohlídat, aby pojišťovna plnila i v případě, kdy není byt trvale obýván pojištěným pronajímatelem (např. Allianz pojišťovna měla s výjimkou varianty Exkluziv vyloučeno). Toto pojištění si může u některých pojišťoven uzavřít i nájemce.

Pokud je byt pronajímán jako zařízený, vyplatí se uvažovat i o pojištění domácnosti. Některé vybavení však může být jako tzv. stavební součást již pojištěna v rámci pojištění nemovitosti. Kromě standardních parametrů je vhodné, aby daná pojišťovna nabízela rychlé asistenční služby, např. pro případ různých krizových situací včetně poruchy spotřebičů.

Jsem nájemník

Nájemník by měl mít sjednáno pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Někdy bývá povinnost uzavřít toto pojištění daná přímo do nájemní smlouvy. To však nezaručuje, že bude mít pronajímatel toto pojištění pod kontrolou. Někteří pronajímatelé proto toto pojištění sjednávají nájemníkům (pronajímatel je pojistník, který platí pojistné a nájemník je pojištěný).

Z tohoto pojištění by byly hrazeny škody, které by nájemník způsobil svým nedbalostním jednáním sousedům či pronajímateli. Je však třeba si ohlídat některé výluky. Základem je krytí i škod, které nájemník způsobí na pronajaté nemovitosti. Dobré je, pokud nejsou vyloučeny ani škody na převzatých movitých věcech. Pojištění bez těchto výluk lze najít například u ČSOB Pojišťovny (kryje hrubou nedbalosti) či u pojišťovny DIRECT (nekryje hrubou nedbalost).

Nájemníkovi se může pochopitelně hodit i pojištění domácnosti. U většiny produktů jsou totiž pojištěny nejen věci ve vlastnictví nájemníka, ale i věci převzaté, například na základě nájemní smlouvy.

Nájemník může být také pojištěn bez svého vědomí. Některé pojišťovny nabízejí jako součást pojištění odpovědnosti pronajímatelů také pojištění nájemce bez toho, aniž by byl daný nájemce konkrétně určen. Vhodné to může být zejména v situacích, kdy se nájemci v bytě střídají. Pojištění se automaticky vztahuje i na odpovědnost nájemců. Na odpovědnost za škody způsobené pronajímateli se však toto pojištění nemusí vztahovat nebo se vztahuje jen v případě odpovědnosti za škody z titulu požáru, výbuchu a vodovodní škody. Podmínkou zpravidla je, že pronajímatel nemá příjem z pronájmu vyšší než 500 000 Kč ročně. Ostatní případy se již řeší produkty podnikatelského pojištění. Obdobné pojištění lze najít například u UNIQA pojišťovny či České pojišťovny.

Z výše uvedeného plyne, že pojištění pronajímaného bytu je komplexní problematika a požadovaného cíle může být dosaženo různými produktovými řešeními, neboť i nabídka pojišťoven a související výluky jsou různé. Ať již finanční poradce zvolí jakékoliv řešení, je nutné si ohlídat, zda jsou pojištěna všechna významná rizika a zda zvolené produkty přinášejí pronajímatelům i nájemníkům maximální užitek.

Dušan Šídlo, analytik Broker Trust